Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavel Stříbrný, IČ 08056552 se sídlem MÚ Černošice (dále jen: „správce“).

 

 1. Kontaktní údaje správce jsou

               adresa: Pod Táborem 34; 252 61 Dobrovíz

               email: info@svetceskehofilmu.cz

               telefon: +420 775 327 094

 

 1. 3.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky

 

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit

 

 • zákonná povinnost (vystavení daňového dokladu)
 • oprávněný zájem (pro zasílání upomínek prostřednictvím emailové adresy)
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

 

 • zajišťující služby provozování e-shopu www.svetceskehofilmu.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

 

 • zajišťující služby provozování webu www.dfarchiv.cz a další služby v souvislosti sprovozování webu

 

 • zajišťující marketingové služby

 

 

VI.

Jaké cookies používáme?

 

 1. Používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs). Tyto cookies mohou být využity pro reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností apod. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

 

 1. Souhlas s ukládáním cookies
 • Při první návštěvě stránky potvrdíte nastavení cookies
 • Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Vice v nastavení jednotlivých prohlížečích, které používáte: https://napoveda.seznam.cz/cz/email/postupy-nastaveni-prohlizecu/povoleni-cookies/. Ostatní použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

 

 • Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Svůj souhlas a nastavení můžete upravit pod tlačítkem ZMĚNIT NASTAVENÍ COOKIES.

 

 

VI.

Vaše práva

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

 

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

 

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

 

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

 

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 07.03.2023

 

 

V PŘÍPADĚ NEPOSKYTNUTÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÁM NEBUDEME MOCI POSKYTNOUT VÝŠE UVEDENÉ SLUŽBY.